Logo dan Makna

Logo Kejaksaan02 
Bintang bersudut tiga
Bintang adalah salah satu benda dalam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.
 
 
Pedang
Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.
 
 
Timbangan
Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.
 
 
Padi dan Kapas
Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.
 
 
Seloka "Satya Adi Wicaksana"
Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna :
 
 
Makna Tata Warna
Warna Kuning diartikan luhur, keluruhan makna yang dikandung dalam gambar/lukisan keluhuran yang dijadikan cita-cita.